Fauske parkering

Takk for god tilgjengelighet

Fauske Parkering vil takke alle for lojalt bruk av parkeringsordningen.

Vi opplever at publikum er flink til å bruke parkeringsordningen som igjen fører til økt tilgjengelighet til sentrum.

Midlene som kommer inn skal benyttes til forbedringer og et enda penere sentrum.

 

Vi oppfordrer alle til å ta vare på sentrum.

No Responses to “Takk for god tilgjengelighet”